Initiatiefnemers

UI-online is een gezamenlijk initiatief van SLS Communicatiediensten (SLS) en Stichting Uitgifte Informatie (SUI).  SLS ontwikkelt praktische voorlichtingsystemen die dagelijks in de apotheek worden gebruikt. We doen dit in nauwe samenwerking met de Stichting Uitgifte Informatie en verschillende apotheekpraktijken. SLS werkt sinds 1994 samen met SUI; opgericht door apothekers met een vooruitziende visie op de rol van de apotheek binnen de zorgsector. SUI ziet er op toe dat de ontwikkelde initiatieven van toegevoegde waarde zijn voor de apotheek. De gesignaleerde behoeften vanuit de apotheekpraktijk worden vertaald in praktische voorlichtingsoplossingen.

Voortdurend werken wij aan het verbeteren van de rol van apotheker als voorlichter en informatieverstrekker.

Zie voor meer informatie over onze producten en diensten ook healthbase.nl

Zie voor meer informatie over de Stichting Uitgifte Informatie ook sui.nl

 

© 2023 SLS