Over UI-online

 

UI-online: hét online platform voor patiëntenvoorlichting via de apotheek


UI-online, voluit Uitgifte Informatie online, bevat allerlei tekstsoorten op het gebied van geneesmiddelbegeleiding en productadvisering die nodig zijn voor efficiënte en professionele voorlichting door de apotheek. Het merendeel van de teksten is geschreven in begrijpelijk Nederlands.

Oplossing voor het uitgifte begeleidingsgesprek
Het accent van de informatie ligt m.n. op de eerste uitgifte en daarmee dus op het uitgifte begeleidingsgesprek. Bij dit belangrijke mondelinge voorlichtingsmoment fungeert de puntsgewijze samenvatting van de teksten, als leidraad voor het mondeling voorlichtingsgesprek.

UI-online is in de meeste gevallen geïntegreerd in uw Apotheek Informatie Systeem (AIS). Dit betekent dat UI-online teksten tijdens receptverwerking automatisch kunnen worden geprint. Het enige dat de apotheekmedewerker nog hoeft te doen is de samenvatting kort te bespreken zodra de consument zich meldt aan de balie. Dit kan via een baliemonitor of gewoon vanaf papier.

Eigen apotheekidentiteit
UI-online biedt verder de mogelijkheid om specifieke patiënteninformatie die is vastgelegd in het AIS toe te voegen aan de basiscontent van UI-online. Zodoende kan een gepersonifieerd zorgdocument worden gemaakt. Door toevoeging van een apotheeklogo, contactgegevens en vrije teks, geeft u uw eigen identiteit mee aan de patiëntenteksten.

Kwaliteitsborging
Stichting Uitgifte Informatie ziet toe op de kwaliteit en toegevoegde waarde voor de apotheek. Daarnaast is er een kritische redactieraad die de schrijvers (apothekers) van de teksten scherp houdt.

De voordelen van UI-online voor uw apotheek:
•    Verbetert en automatiseert de voorlichting.
•    Vergoot het kennisniveau van het apotheekteam
•    Altijd onafhankelijke en actuele informatie onder de knop
•    Eenvoudige implementatie door volledige integratie in het AIS
•    Sterkere profilering als zorgverlener.

Beveiliging
UI-online is beveiligd door middel van een betrouwbare https verbinding via het E-zorg netwerk.

Aanmelden

Wilt u gebruik gaan maken van UI-online, klik dan hier om u aan te melden.

 

© 2023 SLS